maj 23 2012


Få talar om risker med en ansiktslyftning

Filed under Okategoriserade

I dagens stressade samhälle är folk villiga att ta genvägar till ett bättre utseende. Ansiktslyftning som tidigare bara gjordes av äldre like mer välbeställda människor på Östermalm i Stockholm, görs i dag av de allra flesta Svensson utan att någon reagerar. Ingrepp bagatelliseras ofta i media som något ofarligt och naturligt men som alla vet innebär ett kirurgiskt ingrepp alltid en viss risk. Dels direkt i samband med operationen men också i form av eftervård för eventuella sidoeffekter som uppstår längs vägen. Kanske är det något som inte riktigt läker bra utan det skapas ärrvävnad som måste tas om hand. Kanske det även via ett ytterligare kirurgiskt ingrepp med den risk detta ytterligare medför.

No responses yet
Comments are closed at this time.

Trackback URI |